Tilslutning

Tilslutningsbidrag (pr. ejendom) Ejendomme på 0-300 m² erhvervs- og boligareal kr. 12.500,00
Stikledningsbidrag ( fra skel ved vej til sokkel ved stikindføring) kr. pr. meter kr. 1.250,00
     
Tilslutningsbidrag (pr. ejendom) Ejendomme over 300 m² erhvervs- og boligareal pr. m² iht. BBR           kr. 42,00
Stikledningsbidrag ( fra skel ved vej til sokkel ved stikindføring) kr. pr. meter kr. 1.500,00

Nytilslutninger samt udvidelser:

Udstykningsforetagenet udfører og betaler alle hoved- og stikledninger i veje.
Anlægget skal godkendes af Fjernvarmeværket. Efter udførelse overtages og vedligeholdes ledningsnettet af Fjernvarmeværket.
Der betales fuld stiklednings- og/eller tilslutningsbidrag for udvidelser af eksisterende installationer.

Alle priser er inkl. moms.