Måleraflæsning 2018

17. december 2018

Årsaflæsning 2018

Alle varmemålere bliver aflæst d. 27. december 2018

Måleraflæsninger danner grundlag for årsopgørelsen som afregnes sammen med opkrævningen af rate 1 . for det kommende regnskabsår d. 1. februar 2019