Årsaflæsning 2019

12. december 2019

Årsaflæsning 2019

Alle varmemålere bliver aflæst d. 31. december 2019

Måleraflæsninger danner grundlag for årsopgørelsen som afregnes sammen med opkrævningen af rate 1 . for det kommende regnskabsår d. 1. februar 2020