Digital kommunikation

16. december 2021

Implementering af EU-bekendtgørelse

Digitaliseringen stiller større og større krav til os som fjernvarmeselskab, om at levere oplysninger til slutkunder.

Vi er som fjernvarmeselskab, pr. 1. januar 2022 forpligtet til at oplyse om energiforbrug overfor slutkunder.

Dette i henhold til EU-bekendtgørelse, "BEK nr. 2251 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser slutkunder overfor om energiforbrug og fakturering m.v.".

Vi skal, jf. denne bekendtgørelse, 7 gange årligt i fyringssæsonen, udsende information til jer kunder om, at I kan tilgå nye forbrugs-oplysninger.

Det generelle behov for digital kommunikation betyder, at vores Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering ændres pr. 1. januar 2022 med tilføjelse af et nyt punkt, 1.5.

Punktet vil omhandle kundens forpligtelse til at tilmelde sig e-Boks og holde fjernvarmeselskabet underrettet om gyldig mailadresse og mobilnummer til al nødvendig kommunikation. Ved al nødvendig kommunikation forstås f.eks. driftsforhold, aftaler, årsopgørelser, flytteopgørelser rykkere og lukkevarsler samt evt. indkaldelse til generalforsamling og andre invitationer.

De opdaterede bestemmelser vil blive lagt på hjemmesiden.

For at kunne informere om ovenstående på en nem, hurtig og billig måde, har vi brug for din hjælp. Hvis vi kan sende oplysningerne digitalt, vil det årligt give en betydelig besparelse i forhold til udsendelse pr. brev, hvilket i sidste ende også har indflydelse på fjernvarmeprisen.

Som forbruger, bedes du tilmelde dig e-Boks samt oplyse os din mailadresse og mobilnummer på "MIN SIDE" her på vores hjemmeside www.fuglebjerg-fjernvarme.dk.

På "MIN SIDE" kan du tilgå dine oplysninger på en nem måde. Du kan bl.a. finde breve, opgørelser, følge med i dit forbrug og lave et beregnet varmeregnskab for hele året. Det er vigtigt at dine kontaktoplysninger hele tiden holdes ajour.

e-Boks

Ved at tilmelde dig e-Boks og få posten digitalt, vil du samle din post fra os ét sted. Det er nemt for dig, billigere for os og godt for miljøet.

Her på vores hjemmeside har du ydermere mulighed for at tilmelde din opkrævning til betalingsservice samt melde flytning m.m.

Hvis ovenstående give anledning til yderligere spørgsmål, står vi altid til rådighed.

 

Med venlig hilsen

Fuglebjerg Fjernvarme