Bæredygtig varmeproduktion

Fuglebjerg Fjernvarme producerer varme ved henholdsvis forbrænding af bæredygtig biomasse og solfanger paneler.

Den bæredygtige biomasse er i form af træ/skovflis fra skove i nærområdet og er CO2 neutral. 

Solfanger panelerne producerer 18 - 25% af fjernvarme behovet via solvarme.

Den træflis der anvendes, produceres typisk i forbindelse med skovvedligeholdelse/udtynding, som et biprodukt til det nyttetræ, som er skovbrugets egentlige hovedprodukt.

Se Fuglebjerg Fjernvarmes Fjernvarmedeklaration i skemaet ved siden af, hvor du også kan se brændselsfordeling og andel vedvarende energi