Om os

Fuglebjerg Fernvarme A.m.b.a. blev stiftet den 30. april 1964 med ca. 75 forbrugere, og fra starten blev der fyret med olie. Da oliekrisen i 70-erne satte ind, begyndte man at se sig om efter andre former for brændsel, så i 1985 blev et helt nyt halmvarmeværk taget i brug. På det tidspunkt var der ca. 325 forbrugere.Herefter gik udviklingen stærkere.

I 1992 blev halmladen og halmkedlen udvidet og en akkumuleringstank etableret, hvorefter utilsluttede boliger i forsyningsområdet blev tilbudt gratis tilslutning.

I 1994 blev ledningsnettet udvidet til resten af byen, og i 1997 blev yderligere et område ca. 4 km fra byen tilsluttet (Hindholmdalen).

I 2001 var halmkedlen blevet for lille og for slidt, så et nyt flisværk blev bygget, anlægget blev udvidet i 2011, så vi nu har 2 fliskedler.

I september 2016 idriftsatte vi et solvarmeanlæg, som dækker 20% af den årlige energiprokution. Men selv om flisen og solen nu er det primære brændsel, kan der om nødvendigt stadig suppleres olie, så vi føler os godt rustet til fremtiden med 1092 forbrugere, og en tilslutningsprocent på 96.